Serija PD.

Serija strugova PD je namenjena za obradu teških radnih predmeta u teškoj industriji. Mašina je svojom robusnošću i stabilnošću pogodna za obradu radnih predmeta velikih gabarita i težine.
Serija strugova PD je koncipirana po ergonomskom principu u funkciji veće produktivnosti sa čovekom u centru obrade.
Široko i masivno postolje (710mm i 1120mm) obezbeđuje miran rad mašine i pogodno je za postizanje visoke preciznosti.

Tehnički detalji

  PD 1300 PD 1600 PD 2000
Opseg obrade
Dužina struganja 2000 - 10000 mm
Prečnik struganja iznad postolja 1300 mm 1600 mm 2000 mm
Prečnik struganja iznad klizača 1000 mm 1200 mm 1600 mm
Prečnik struganja sa planskom pločom 1120 mm 1600 mm
Presek noža 50 x 32 60 x 40
Glavno vreteno
Završetak vretena 55027 DIN 55026 DIN
Završetak vretena 11 No 15 No
Unutrašnji prečnik 130 mm 210 mm
Prečnik vretena kod prednjeg ležaja 190 mm 260 mm
Broj okretaja I opseg 1.6-125 min1 0.9-70 min1
Broj okretaja II opseg 3.15-250 1.8-140
Broj okretaja III opseg 12.5-800 8-800
*opcija unutrašnjeg prečnika -
Postolje i klizači
Širina postolja 710 mm 1120 mm
Dužina uzdužnog klizača 1000 mm 1200 mm
Poprečni hod klizača 660 mm 1000 mm
Glavni pogon (DC)
Snaga pogonskog EM 48.5 kW
Broj okretaja 50-3700 min1
Posmak
Broj 48
Uzdužni 0.09-5 mm/o
Poprečni 0.045-2.5 mm/o
Navoji
Broj 42
Opseg 0.56-128 mm
Opseg Whitworth 64-0.28 pitc/1"
Modul 0.25-32
Konjić
Prečnik pinole 160 mm 220 mm
Završetak Pinole 6 Morse ME80
Maksimalne težine radnog predmeta
Između šiljaka s jednom linetom 6300 kg 16000 kg
Između šiljaka s dve linete 8000 kg 20000 kg
U planskoj ploči 1500 kg 2500 kg
Okretni momenat
Maksimalni okretni momenat 9400 kg 16000 kg